ยกหางตา

Lateral canthopexy ผลงานศัลยกรรมตา (ผลลัพธ์การทำตาสองชั้นขึ้นกับแต่ละบุคคล)

ถุงใต้ตา

(Lower Lid Bag Surgery) ผ่าตัดถุงใต้ตาออก (ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล)

เปิดหัวตา

Medial Epicanthoplasty ผลงานศัลยกรรมเปิดหัวตา (ผลลัพธ์การทำตาสองชั้นขึ้นกับแต่ละบุคคล)

ตาปรือ กล้ามเนื้ออ่อนแรง

Ptosis/Droopy Eyelid ตาปรือ ตาไม่เท่ากัน กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง (Levator Advancement) แก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง โดยหมอหลิน (ผลลัพธ์การทำตาสองชั้นขึ้นกับแต่ละบุคคล)

ตาสองชั้นแผลเล็ก

Small Incision Blepharoplasty ทำตาสองชั้นแบบกรีดสั้น แผลเล็ก บวมน้อย ไม่ต้องพักฟื้น (ผลลัพธ์การทำตาสองชั้นแตกต่างกันในแต่ละบุคคล)