ตาปรือ กล้ามเนื้ออ่อนแรง

Gallery ตาปรือ กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง

Ptosis/Droopy Eyelid ตาปรือ ตาไม่เท่ากัน กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง (Levator Advancement) แก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง โดยทีมจักษุแพทย์ (ผลลัพธ์การทำตาสองชั้นขึ้นกับแต่ละบุคคล)

เบ้าตาลึก

Sunken eye แก้ไขเบ้าตาลึก (ผลลัพธ์การทำตาสองชั้นขึ้นกับแต่ละบุคคล)

ศัลยกรรมตาโต
เย็บกล้ามเนื้อตา

Big Eye Surgery ศัลยกรรมตาโตเป็นการปรับกล้ามเนื้อตา เพื่อให้ตาเปิดโตมากขึ้น ทำร่วมกับตาสองชั้น เพื่อให้ตาดูสดใส แก้ปัญหาตาปรือ (ผลลัพธ์การทำตาสองชั้นขึ้นกับแต่ละบุคคล)

หนังตาตกหย่อนคล้อย

รีวิวทำตาสองชั้น แก้ไขหนังตาตก (ผลลัพธ์การทำตาสองชั้นแตกต่างกันในแต่ละบุคคล)

ตาไม่เท่ากัน

Unequal Eyelid Crease แก้ไขตาไม่เท่ากัน ทำตาสองชั้น (ผลลัพธ์การทำตาสองชั้นแตกต่างกันในแต่ละบุคคล)

ตาชั้นเดียว

ทำตาสองชั้น ในคนตาชั้นเดียว (ผลลัพธ์การทำตาสองชั้นแตกต่างกันในแต่ละบุคคล)