รีวิวตาสองชั้น ทีมจักษุแพทย์

ทำตาสองชั้น_ทีมจักษุแพทย์_Inz_Clinic_42

ทำตาสองชั้น Big eye surgery

ทำตาสองชั้น_ทีมจักษุแพทย์_Inz_Clinic_54

ทำตาสองชั้นแบบแผลเล็ก

ทำตาสองชั้น_ทีมจักษุแพทย์_Inz_Clinic_107_2

ทำตาสองชั้น Big eye surgery

ทำตาสองชั้น_ทีมจักษุแพทย์_Inz_Clinic_29_5

ทำตาสองชั้นแบบกรีดยาว และเปิดหัวตา

ทำตาสองชั้น_ทีมจักษุแพทย์_Inz_Clinic_119

ทำตาสองชั้น Big eye surgery

ทำตาสองชั้น_ทีมจักษุแพทย์_Inz_Clinic_26

ทำตาสองชั้นแบบแผลเล็ก

ทำตาสองชั้น_ทีมจักษุแพทย์_Inz_Clinic_49 (1)

ทำตาสองชั้นแบบกรีดยาว และเปิดหัวตา

ทำตาสองชั้น_ทีมจักษุแพทย์_Inz_Clinic_69 (2)

ทำตาสองชั้นแบบกรีดยาว และเปิดหัวตา

ทำตาสองชั้น_ทีมจักษุแพทย์_Inz_Clinic_51

ทำตาสองชั้นแบบกรีดยาว

ทำตาสองชั้น_ทีมจักษุแพทย์_Inz_Clinic_44

ทำตาสองชั้น Big eye surgery

ทำตาสองชั้น_ทีมจักษุแพทย์_Inz_Clinic_197

ทำตาสองชั้นแบบกรีดยาว

ทำตาสองชั้น_ทีมจักษุแพทย์_Inz_Clinic_79

ทำตาสองชั้นแบบกรีดยาว

ทำตาสองชั้น_ทีมจักษุแพทย์_Inz_Clinic_134_1

ทำตาสองชั้น Big eye surgery

ทำตาสองชั้น_ทีมจักษุแพทย์_Inz_Clinic_105_1

ทำตาสองชั้นแบบกรีดยาว

ทำตาสองชั้น_ทีมจักษุแพทย์_Inz_Clinic_39 (1)

ทำตาสองชั้น Big eye surgery

ทำตาสองชั้น_ทีมจักษุแพทย์_Inz_Clinic_33

ทำตาสองชั้นแบบแผลเล็ก และเปิดหัวตา

ทำตาสองชั้น_ทีมจักษุแพทย์_Inz_Clinic_121

ทำตาสองชั้นแบบกรีดยาว และเปิดหัวตา

ทำตาสองชั้น_ทีมจักษุแพทย์_Inz_Clinic_40

ทำตาสองชั้น Big eye surgery

ทำตาสองชั้น_ทีมจักษุแพทย์_Inz_Clinic_73

ทำตาสองชั้นแบบกรีดยาว

ทำตาสองชั้น_ทีมจักษุแพทย์_Inz_Clinic_53

ทำตาสองชั้น Big eye surgery