Home

dr.lin
dr.lin inz clinic

“ ตาสวยออกแบบได้ ” อินซ์คลินิก ทำตาสองชั้นโดยแพทย์เฉพาะทางจักษุ
เพื่อตาสองชั้นที่สวยงามเป็นธรรมชาติ

Home
Home
Home
Home

inZ Services

inZ Clinic มากกว่าศัลยกรรมตา เพราะเราออกแบบตาคุณให้สวยเป็นธรรมชาติ

บริการศัลยกรรมรอบดวงตา โดยแพทย์เฉพาะทางจักษุเท่านั้น
เพื่อให้ผู้รับบริการมั่นใจถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก

Video Surgery