อินซ์คลินิก ทำตาสองชั้นโดยแพทย์เฉพาะทางจักษุ
เพื่อตาสองชั้นที่สวยงามเป็นธรรมชาติ

อินซ์คลินิก ทำตาสองชั้นโดยแพทย์เฉพาะทางจักษุ
เพื่อเป็นตาสองชั้นที่สวยงามตามธรรมชาติ

ยกคิ้ว (Direct Brow Lifting)

Share :

ตัวอย่าง ผลงานการแก้ไขยกคิ้ว กับ inZ clinic

ยกคิ้ว (Direct Brow Lifting) กับ inZ clinic

เป็นการผ่าตัดยกหางคิ้วโดยมีแผลบริเวณชิดขอบบนของหางคิ้ว ในคนที่มีหางคิ้วตก ซึ่งทำให้หนังตาบริเวณหางตาตก ซึ่งการทำตาสองชั้นในคนที่หางคิ้วตกมาก จะทำให้ชั้นตาชิดกับคิ้วมากเกินไป และเก็บหนังตาบริเวณหางตาได้ไม่หมด

ข้อควรทราบเกี่ยวกับการผ่าตัดยกคิ้ว

ใช้วิธีการฉีดยาชาเหนือหางคิ้วทั้งสองข้าง

ผลของการผ่าตัดแตกต่างกันในแต่ละบุคคล
และขึ้นกับเทคนิคและความเชี่ยวชาญของแพทย์แต่ละคน

หากสนใจปรึกษาแก้ไขยกคิ้ว สามารถส่งรูปมาปรึกษาเบื้องต้นได้ที่