อินซ์คลินิก ทำตาสองชั้นโดยแพทย์เฉพาะทางจักษุ
เพื่อตาสองชั้นที่สวยงามเป็นธรรมชาติ

อินซ์คลินิก ทำตาสองชั้นโดยแพทย์เฉพาะทางจักษุ
เพื่อเป็นตาสองชั้นที่สวยงามตามธรรมชาติ

ทำตาสองชั้นข้างเดียว แบบนี้ก็ได้หรอ

Share :

ทำตาสองชั้นข้างเดียว หมอหลิน inz clinic

                             บางคนจะมีปัญหาชั้นตาไม่เท่ากัน ตาสองข้างไม่เหมือนกัน ชอบข้างนึง ไม่ชอบอีกข้างนึง บางคนสอบถามไปหลายคลินิก ส่วนใหญ่มักจะไม่รับทำข้างเดียว จะให้ทำทั้งสองช้าง ก็จะเกิดคำถามว่า เราสามารถทำตาสองชั้นข้างเดียวได้หรือไม่ ทำแล้วจะเหมือนอีกข้างไม๊?

คำตอบคือสามารถทำได้ เพียงแต่ศัลยแพทย์ที่ทำการผ่าตัดต้องมีความเชี่ยวชาญ สามารถทำตาสองชั้นให้ดูเป็นธรรมชาติมาก ให้เหมือนชั้นตาธรรมชาติที่มีมาแต่กำเนิด

นอกจากการทำตาสองชั้นทั่วไปแล้ว บางคนที่มีปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงข้างเดียว เบ้าตาลึกข้างเดียว หรือหัวตาปิดข้างเดียว ก็สามารถที่จะผ่าตัดแก้ไขข้างเดียว เพื่อให้ใกล้เคียงกับตาอีกข้างได้เช่นกัน

ตัวอย่างการผ่าตัดทำตาสองชั้นข้างเดียว กับ inZ clinic

รีวิวทำตาสองชั้นข้างเดียว หมอหลิน inz clinic 01
รีวิวทำตาสองชั้นข้างเดียว หมอหลิน inz clinic 02
รีวิวทำตาสองชั้นข้างเดียว หมอหลิน inz clinic 03
รีวิวทำตาสองชั้นข้างเดียว หมอหลิน inz clinic 04
รีวิวทำตาสองชั้นข้างเดียว หมอหลิน inz clinic 05
รีวิวทำตาสองชั้นข้างเดียว หมอหลิน inz clinic 06
รีวิวทำตาสองชั้นข้างเดียว หมอหลิน inz clinic 07
รีวิวทำตาสองชั้นข้างเดียว หมอหลิน inz clinic 08

หากสนใจปรึกษาทำตาสองชั้น สามารถส่งรูปมาปรึกษาเบื้องต้นได้ที่