อินซ์คลินิก ทำตาสองชั้นโดยแพทย์เฉพาะทางจักษุ
เพื่อตาสองชั้นที่สวยงามเป็นธรรมชาติ

อินซ์คลินิก ทำตาสองชั้นโดยแพทย์เฉพาะทางจักษุ
เพื่อเป็นตาสองชั้นที่สวยงามตามธรรมชาติ

เปิดหัวตา (Medial Epicanthoplasty)

Share :

ตัวอย่าง ผลงานการเปิดหัวตา กับ inZ clinic

เปิดหัวตา (Medial Epicanthoplasty) กับ inZ clinic

เป็นการผ่าตัดตกแต่งหนังตาที่ปิดบริเวณหัวตาที่เพื่อให้หัวตาดูกว้างขึ้น รูปทรงตาดูยาวขึ้น มักทำควบคู่ไปกับการทำตาสองชั้น เพื่อให้ได้รูปร่างตาสองชั้นที่สวยงามและดูเป็นธรรมชาติ หรือคนที่เคยทำตาสองชั้นมาแล้ว แต่หัวตาปิด หรือเป็นรอยย่นตรงบริเวณหัวตา

วิธีการเปิดหัวตานี้เหมาะกับใคร

การเปิดหัวตา (Medial Epicanthoplasty) เหมาะกับคนที่มีหนังตามาปิดตรงบริเวณหัวตาและต้องการทำให้ตาดูยาวขึ้น หรือต้องการให้มีชั้นตาเริ่มต้นตั้งแต่หัวตา (Parallel eyelid crease) ซึ่งคุณหมอจะประเมินปริมาณการเปิดของหัวตาและความจำเป็นของแต่ละคนแตกต่างกัน เพราะแต่ละคนมีความชอบรูปทรงของชั้นตาที่แตกต่างกัน

ข้อควรทราบเกี่ยวกับการผ่าตัดเปิดหัวตา

การเปิดหัวตาจะใช้วิธีการฉีดยาชาบริเวณหัวตา และผ่าตัดตกแต่งหนังตาบริเวณหัวตา ซึ่งจะมีแผลขนาดประมาณ 2mm เล็กมาก อยู่ที่บริเวณหัวตาและจะค่อยๆจางลงไปจนเห็นไม่ชัด

เทคนิคการเปิดตัวตาแตกต่างกันในแพทย์แต่ละคน
ทั้งในเรื่องของรอยแผลและรูปร่างของการทำตาสองชั้น

หากสนใจปรึกษาการทำเปิดหัวตา สามารถส่งรูปมาปรึกษาเบื้องต้นได้ที่