เปิดหัวตา (Medial Epicanthoplasty)

เปิดหัวตา กับ inZ clinic

(Medial Epicanthoplasty)

Upper Blepharoplasty

           เป็นการผ่าตัดตกแต่งหนังตาที่ปิดบริเวณหัวตาที่เพื่อให้หัวตาดูกว้างขึ้น รูปทรงตาดูยาวขึ้น มักทำควบคู่ไปกับการทำตาสองชั้น เพื่อให้ได้รูปร่างตาสองชั้นที่สวยงามและดูเป็นธรรมชาติ หรือคนที่เคยทำตาสองชั้นมาแล้ว แต่หัวตาปิด หรือเป็นรอยย่นตรงบริเวณหัวตา


ทำตาสองชั้น-การเปิดหัวตา

วิธีการเปิดหัวตานี้เหมาะกับใคร

           การเปิดหัวตา (Medial Epicanthoplasty) เหมาะกับคนที่มีหนังตามาปิดตรงบริเวณหัวตาและต้องการทำให้ตาดูยาวขึ้น หรือต้องการให้มีชั้นตาเริ่มต้นตั้งแต่หัวตา (Parallel eyelid crease) ซึ่งคุณหมอจะประเมินปริมาณการเปิดของหัวตาและความจำเป็นของแต่ละคนแตกต่างกัน เพราะแต่ละคนมีความชอบรูปทรงของชั้นตาที่แตกต่างกัน

ข้อควรทราบเกี่ยวกับการผ่าตัดเปิดหัวตา?

           การเปิดหัวตาจะใช้วิธีการฉีดยาชาบริเวณหัวตา และผ่าตัดตกแต่งหนังตาบริเวณหัวตา ซึ่งจะมีแผลขนาดประมาณ 2mm เล็กมาก อยู่ที่บริเวณหัวตาและจะค่อยๆจางลงไปจนเห็นไม่ชัดเทคนิคการเปิดตัวตาแตกต่างกันในแพทย์แต่ละคน ทั้งในเรื่องของรอยแผลและรูปร่างของการทำตาสองชั้น

ปรึกษาหรือสอบถามเพิ่มเติม
  • phone
  • facebook
  • line

ตัวอย่าง ผลงานการเปิดหัวตา กับ inZ clinic

การเปิดหัวตา-ทำตาสองชั้น
การเปิดหัวตา-112
Upper Blepharoplasty-113
Upper Blepharoplasty-116
Upper Blepharoplasty-114
Upper Blepharoplasty-118

เวลาในการทำตาสองชั้น
ทำตาสองชั้นกี่วันตัดไหม
ปรึกษาหรือสอบถามเพิ่มเติม
  • phone
  • facebook
  • line