แก้ไขภาวะเบ้าตาลึก (Sunken eye correction)

การแก้ไขภาวะเบ้าตาลึกกับ inZ clinic

( Sunken eye correction )

สาเหตุของเบ้าตาลึก

           การแก้ไขเบ้าตาลึมีหลายวิธี ซึ่งเป็นเทคนิคเฉพาะของคุณหมอ คุณหมอจะเลือกวิธีที่เหมาะสมกับแต่ละคนซึ่งประเมินจากหลายองค์ประกอบได้แก่ ความลึกของเบ้าตามากน้อยแค่ไหน หนังตาตก ประวัติการทำตาสองชั้นมาก่อน ตาปรือมากน้อยแค่ไหน ฯลฯ วิธีที่คุณหมอนิยมใช้ได้แก่การย้ายไขมัน (Fat Transfer) ซึ่งทำร่วมกับการทำตาสองชั้นและเย็บกล้ามเนื้อตา (Levator Advancement) วิธีนี้จะย้ายไขมันภายในเบ้าตาของเราที่มีอยู่แล้วแต่มีการเคลื่อนเข้าไปด้านในทำให้เห็นเป็นเบ้าลึก อีกวิธีคือการเติมไขมันที่เบ้าตา (Fat Graft Transposition) โดยนำไขมันใต้ผิวหนังของตัวเองมาเติม ร่วมกับทำตาสองชั้นได้ทั้งทำตาสองชั้นแบบแผลเล็ก หรือ ทำตาสองชั้นแบบกรีดยาว

ข้อควรทราบเกี่ยวกับการแก้ไขภาวะเบ้าตาลึก ?

           การรักษาภาวะเบ้าตาลึกนั้นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของแพทย์พอสมควร ผู้ป่วยบางคนมีเบ้าตาที่ลึกปรึกษาแพทย์หลายท่านให้ความเห็นที่แตกต่างกัน แต่หากผู้ป่วยมีปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงร่วมกับเบ้าตาลึก แล้วได้รับการรักษาโดยการฉีดหรือเติมไขมันอย่างเดียว อาจจะทำให้มีอาการตาปรือมากขึ้น และเบ้าตาลึกไม่หายไป ผลของการผ่าตัดแตกต่างกันในแต่ละบุคคล และขึ้นกับเทคนิคและความเชี่ยวชาญของแพทย์แต่ละคน

ตัวอย่างผลงานการการแก้ไขภาวะเบ้าตาลึกกับ inZ clinic

การแก้ไขเบ้าตาลึก1
เบ้าตาลึกแก้ไข
เบ้าตาลึก
ทำตาสองชั้นแก้ไขเบ้าตาลึก

ระยะเวลาการผ่าตัดกล้ามเนื้อตา
ทำตาสองชั้นกี่วันตัดไหม