อินซ์คลินิก ทำตาสองชั้นโดยแพทย์เฉพาะทางจักษุ
เพื่อตาสองชั้นที่สวยงามเป็นธรรมชาติ

อินซ์คลินิก ทำตาสองชั้นโดยแพทย์เฉพาะทางจักษุ
เพื่อเป็นตาสองชั้นที่สวยงามตามธรรมชาติ

คุณมิว

ทำตาสองชั้น Big eye surgery

Share :

รีวิวทำตาสองชั้น_คุณมิว_Big_eye_surgery01

คุณมิว ตาสองชั้นเทคนิค Big eye surgery  

“มั่นใจขึ้นเยอะเลยครับ ชั้นตาสวยมากครับ ตาอาจจะไม่เท่ากัน จากพื้นฐานเดิมที่ไม่เท่าอยู่แล้ว แล้วก็กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงด้วย เลยไม่ได้คาดหวังอะไรครับ แต่ทำออกมาได้ดีกว่าที่คิดครับ”

รีวิวทำตาสองชั้น_คุณมิว_Big_eye_surgery02

ภาพหลังทำ 7 วัน

รีวิวทำตาสองชั้น_คุณมิว_Big_eye_surgery03

ภาพหลังทำ 1 เดือน

รีวิวทำตาสองชั้น_คุณมิว_Big_eye_surgery04

ภาพหลังทำ 2 เดือน

รีวิวทำตาสองชั้น_คุณมิว_Big_eye_surgery05

ภาพหลังทำ 3 เดือน

รีวิวทำตาสองชั้น_คุณมิว_Big_eye_surgery06

ภาพหลังทำ 4 เดือน

รีวิวทำตาสองชั้น_คุณมิว_Big_eye_surgery07

ภาพหลังทำ 4 เดือน

รีวิวทำตาสองชั้น_คุณมิว_Big_eye_surgery08

ภาพก่อน-หลัง ทำ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง