อินซ์คลินิก ทำตาสองชั้นโดยแพทย์เฉพาะทางจักษุ
เพื่อตาสองชั้นที่สวยงามเป็นธรรมชาติ

อินซ์คลินิก ทำตาสองชั้นโดยแพทย์เฉพาะทางจักษุ
เพื่อเป็นตาสองชั้นที่สวยงามตามธรรมชาติ

คุณเกว

ทำตาสองชั้น Big eye surgery

Share :

รีวิวทำตาสองชั้น_คุณเกว_Big_eye_surgery01

คุณเกว ตาสองชั้นกรีดยาว และปรับกล้ามเนื้อตา เทคนิค Big eye surgery 

รีวิวทำตาสองชั้น_คุณเกว_Big_eye_surgery02

ภาพก่อนทำ

         “ก่อนทำตาสองชั้นรู้สึกว่าตาดูปรือค่ะ เหมือนคนง่วงนอน พอได้ทำแล้วรู้สึกว่าตาดูโตขึ้น สดใสขึ้นค่ะ ไม่ต้องใช้แผ่นติดตาสองชั้นอีกต่อไปแล้ว”

รีวิวทำตาสองชั้น_คุณเกว_Big_eye_surgery03

ภาพหลังทำ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง