อินซ์คลินิก ทำตาสองชั้นโดยแพทย์เฉพาะทางจักษุ
เพื่อตาสองชั้นที่สวยงามเป็นธรรมชาติ

อินซ์คลินิก ทำตาสองชั้นโดยแพทย์เฉพาะทางจักษุ
เพื่อเป็นตาสองชั้นที่สวยงามตามธรรมชาติ

คุณแตงกวา

ทำตาสองชั้นแบบกรีดยาว

Share :

รีวิวทำตาสองชั้น_คุณแตงกวา_กรีดยาว01

คุณแตงกวา ตาสองชั้นกรีดยาว

รีวิวทำตาสองชั้น_คุณแตงกวา_กรีดยาว02

ภาพก่อนทำ

“ชั้นตาเดิมมี แต่หนังตาเยอะลงมาปิดชั้นตาค่ะ ทำตาหมอหลินตอนนี้ครบ 1 เดือนค่า ชั้นตาชัด ตาหวาน ชอบมากเลยค่ะ”

รีวิวทำตาสองชั้น_คุณแตงกวา_กรีดยาว03

ภาพหลังทำ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง