อินซ์คลินิก ทำตาสองชั้นโดยแพทย์เฉพาะทางจักษุ
เพื่อตาสองชั้นที่สวยงามเป็นธรรมชาติ

อินซ์คลินิก ทำตาสองชั้นโดยแพทย์เฉพาะทางจักษุ
เพื่อเป็นตาสองชั้นที่สวยงามตามธรรมชาติ

คุณพี

ทำตาสองชั้น Big eye surgery

Share :

รีวิวตาสองชั้น_คุณพี_Big eye surgery01

ทำตาสองชั้นเทคนิค Big eye surgery โดยทีมจักษุแพทย์

รีวิวตาสองชั้น_คุณพี_Big eye surgery02

ภาพก่อนและหลังทำตาสองชั้น

            ของเราก่อนทำเป็นคนตาชั้นเดียว คุณหมอแจ้งว่ามีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรงร่วมด้วย เทคนิคที่ใช้ กรีดยาว+ปรับกล้ามเนื้อตา ปัจจุบันครบ 6 เดือนแล้วค่ะ คุณหมอจะเน้นความเป็นธรรมชาติ จะดูความเหมาะสมของโครงหน้า คุณหมอน่ารักใจดี มือเบามากค่ะโดยรวมประทับใจค่ะ #ทีมจักษุแพทย์

รีวิวตาสองชั้น_คุณพี_Big eye surgery03

ภาพหลังทำตาสองชั้น

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง