อินซ์คลินิก ทำตาสองชั้นโดยแพทย์เฉพาะทางจักษุ
เพื่อตาสองชั้นที่สวยงามเป็นธรรมชาติ

อินซ์คลินิก ทำตาสองชั้นโดยแพทย์เฉพาะทางจักษุ
เพื่อเป็นตาสองชั้นที่สวยงามตามธรรมชาติ

คุณป๊อบปี้

ทำตาสองชั้น Big eye surgery

Share :

รีวิวตาสองชั้น_คุณป๊อบปี้_Big eye surgery01

 ตาสองชั้นกรีดยาว และปรับกล้ามเนื้อตา เทคนิค Big eye surgery

รีวิวตาสองชั้น_คุณป๊อบปี้_Big eye surgery02

ภาพก่อนทำตาสองชั้น

                     รีวิวทำตาสองชั้น ก่อนทำคือตาชั้นเดียว ตาเล็ก ไม่เท่ากัน 2 ข้าง สิ่งที่ทำคือ ทำตาสองชั้น แบบชั้นธรรมชาติ เปิดหัวตาหลังทำชั้นตาสวยเป็นธรรมชาติ เท่ากัน 2 ข้าง บวมน้อยมาก ช้ำ 3-7 วัน จากนั้นหายค่ะ #inzclinic #ทีมจักษุแพทย์ #รีวิวตาสองชั้น

รีวิวตาสองชั้น_คุณป๊อบปี้_Big eye surgery03
รีวิวตาสองชั้น_คุณป๊อบปี้_Big eye surgery04
รีวิวตาสองชั้น_คุณป๊อบปี้_Big eye surgery05

ภาพหลังทำตาสองชั้น

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง