คุณเตย

รีวิวตาสองชั้น_คุณเตย_Big eye surgery01

คุณเตย ตาสองชั้นกรีดยาว และปรับกล้ามเนื้อตา เทคนิค Big eye surgery

รีวิวตาสองชั้น_คุณเตย_Big eye surgery02

ก่อนและหลังทำตาสองชั้น

                   รีวิวทำตาสองชั้น แบบกรีดยาว โดย”ทีมจักษุแพทย์” แผลสวยและเป็นธรรมชาติ #inzclinic #ทีมจักษุแพทย์ #รีวิวตาสองชั้น

รีวิวตาสองชั้น_คุณเตย_Big eye surgery03

หลังทำ 1 เดือน