อินซ์คลินิก ทำตาสองชั้นโดยแพทย์เฉพาะทางจักษุ
เพื่อตาสองชั้นที่สวยงามเป็นธรรมชาติ

อินซ์คลินิก ทำตาสองชั้นโดยแพทย์เฉพาะทางจักษุ
เพื่อเป็นตาสองชั้นที่สวยงามตามธรรมชาติ

คุณจูเนียร์

ทำตาสองชั้น Big eye surgery

Share :

   

รีวิวตาสองชั้น_คุณจูเนียร์_Big eye surgery01

ทำตาสองชั้นเทคนิคกรีดยาว โดยทีมจักษุแพทย์

รีวิวตาสองชั้น_คุณจูเนียร์_Big eye surgery02

ภาพก่อนทำตาสองชั้น

             รีวิวทำตาสองชั้นทีมจักษุแพทย์ จากinz clinic โดยได้ทำเทคนิคกรีดยาวและปรับกล้ามเนื้อตาโดยได้ทำมาแล้ว1เดือนกว่าๆตอนนี้ตาสวยมากและธรรมชาติมาก #inzclinic #ทีมจักษุแพทย์ #รีวิวตาสองชั้น

รีวิวตาสองชั้น_คุณจูเนียร์_Big eye surgery03
รีวิวตาสองชั้น_คุณจูเนียร์_Big eye surgery04

ภาพหลังทำตาสองชั้น

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง