อินซ์คลินิก ทำตาสองชั้นโดยแพทย์เฉพาะทางจักษุ
เพื่อตาสองชั้นที่สวยงามเป็นธรรมชาติ

อินซ์คลินิก ทำตาสองชั้นโดยแพทย์เฉพาะทางจักษุ
เพื่อเป็นตาสองชั้นที่สวยงามตามธรรมชาติ

คุณสุกัญญา

ทำตาสองชั้น Big eye surgery

Share :

รีวิวตาสองชั้น_คุณสุกัญญา_Big eye surgery01

ตาสองชั้นเทคนิคกรีดยาว และปรับกล้ามเนื้อตา กับทีมจักษุแพทย์

รีวิวตาสองชั้น_คุณสุกัญญา_Big eye surgery02

ภาพก่อนทำ

รีวิวตาสองชั้น_คุณสุกัญญา_Big eye surgery03
รีวิวตาสองชั้น_คุณสุกัญญา_Big eye surgery04
รีวิวตาสองชั้น_คุณสุกัญญา_Big eye surgery05

ภาพหลังทำ 3 เดือน

รีวิวตาสองชั้น_คุณสุกัญญา_Big eye surgery06

รีวิวตาสองชั้น หลังทำ4เดือนจ้า #Inzclinic#ทีมจักษุแพทย์#รีวิวตาสองชั้น

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง