คุณสายไหม

รีวิวตาสองชั้น_คุณสายไหม_กรีดยาว และเปิดหัวตา01

ทำตาสองชั้น แบบกรีดยาว และเปิดหัวตา

รีวิวตาสองชั้น_คุณสายไหม_กรีดยาว และเปิดหัวตา02

ปัญกาก่อนทำ : หนังตาตก มีไขมันบริเวณเปลือกตาค่อนข้างเยอะ เห็นชั้นตาไม่ชัด

เทคนิคที่ใช้ : กรีดยาว และเปิดหัวตาเล็กน้อย ตัดหนังตาส่วนเกินออก

ผลลัพธ์ที่ได้ : ชั้นตาชัดขึ้น สวยเป็นธรรมชาติ หน้าดูเด็กขึ้นมาก

รีวิวตาสองชั้น_คุณสายไหม_กรีดยาว และเปิดหัวตา03

ภาพหลังทำตาสองชั้น