คุณยิ้ม

รีวิวตาสองชั้น_คุณยิ้ม_กรีดยาว01

ทำตาสองชั้นเทคนิคกรีดยาว โดยทีมจักษุแพทย์

รีวิวตาสองชั้น_คุณยิ้ม_กรีดยาว02

ภาพก่อนทำ และ หลังทำตาสองชั้น

           รีวิวทำตาสองชั้นครับ กับทีมจักษุแพทย์ของทาง Inz Clinic ปัญหาคือเป็นคนตาหลายชั้น ตาดูง่วงนอน ตาปรือตลอดเวลา และตาไม่เท่ากัน คุณหมอแนะนำให้ปรับกล้ามเนื้อตา กรีดยาว ตัดหนังตาส่วนเกิน ส่วนตัวพอใจมาก ตาดูสดใสขึ้นและไม่ดูง่วงนอนตลอดเวลาแล้ว #inzclinic #ทีมจักษุแพทย์ #รีวิวตาสองชั้น

รีวิวตาสองชั้น_คุณยิ้ม_กรีดยาว03

ภาพหลังทำตาสองชั้น