อินซ์คลินิก ทำตาสองชั้นโดยแพทย์เฉพาะทางจักษุ
เพื่อตาสองชั้นที่สวยงามเป็นธรรมชาติ

อินซ์คลินิก ทำตาสองชั้นโดยแพทย์เฉพาะทางจักษุ
เพื่อเป็นตาสองชั้นที่สวยงามตามธรรมชาติ

คุณแพรว

ทำตาสองชั้น Big eye surgery

Share :

รีวิวตาสองชั้น_คุณแพรว_Big eye surgery01

ทำตาสองชั้ตากรีดยาว และปรับกล้ามเนื้อตา โดยทีมจักษุแพทย์     

รีวิวตาสองชั้น_คุณแพรว_Big eye surgery02

ภาพก่อนทำตาสองชั้น

รีวิว ตา2ชั้น กรีดยาว ปรับกล้ามเนื้อตา 1 ข้าง 1 เดือน ชั้นตาธรรมชาติ บวมน้อย ถูกใจมากค่ะ โดยทีมจักษุแพทย์ค่า 

รีวิวตาสองชั้น_คุณแพรว_Big eye surgery03
รีวิวตาสองชั้น_คุณแพรว_Big eye surgery04
รีวิวตาสองชั้น_คุณแพรว_Big eye surgery05
รีวิวตาสองชั้น_คุณแพรว_Big eye surgery06
รีวิวตาสองชั้น_คุณแพรว_Big eye surgery07

ภาพหลังทำตาสองชั้น

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง