อินซ์คลินิก ทำตาสองชั้นโดยแพทย์เฉพาะทางจักษุ
เพื่อตาสองชั้นที่สวยงามเป็นธรรมชาติ

อินซ์คลินิก ทำตาสองชั้นโดยแพทย์เฉพาะทางจักษุ
เพื่อเป็นตาสองชั้นที่สวยงามตามธรรมชาติ

แก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง (Ptosis Correction)

Share :

ตัวอย่าง ผลงานการแก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง
กับ inZ clinic

แก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง (Ptosis Correction) กับ inZ clinic

เป็นการผ่าตัดแก้ไขกล้ามเนื้อตา นอกเหนือจากการทำตาสองชั้น เพื่อแก้ไขปัญหาที่ขอบตาบนลงมาปิดตาดำมากกว่าปกติ ตาปรือ โดยทำให้ตาเปิดโตมากขึ้น ข้อดีคือช่วยให้ตาโตมากขึ้น สดใสขึ้น ลดการยกคิ้วช่วยลดรอยย่นที่หน้าผาก และช่วยแก้ไขเบ้าตาลึกได้อีกด้วย มักทำร่วมกับการทำตาสองชั้น

วิธีแก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงนี้เหมาะสำหรับใครบ้าง

การแก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเหมาะกับ (Ptosis Correction) เหมาะกับคนที่อยากให้ตาโตขึ้น ดูสดใสขึ้น คนชอบทักว่าดูเหมือนง่วงนอนตลอด ต้องคอยเบิ่งตาบ่อยๆ สามารถทำร่วมกับตาสองชั้นได้ทั้งแบบแผลเล็กหรือทำตาสองชั้นแบบกรีดยาวก็ได้ แพทย์จะพิจารณาตามความเหมาะสม

ข้อควรทราบเกี่ยวกับการผ่าตัดแก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง

การผ่าตัดแก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงใช้วิธีการฉีดยาชาบริเวณเปลือกตาบน เปิดแผลเหมือนกันการทำตาสองชั้นทั่วไป แต่มีการเย็บชั้นกล้ามเนื้อตา เพื่อให้ตาเปิดโตมากขึ้นแล้วจึงทำร่วมกับทำตาสองชั้นใหม่ การทำตาสองชั้นในคนที่มีกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงโดยไม่ได้แก้ไข จะทำให้อาการกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงแย่ลง ชั้นตาไม่เท่ากัน ตาตกมากขึ้น ปรือมากขึ้นได้

ผลของการผ่าตัดแตกต่างกันในแต่ละบุคคล
และขึ้นกับเทคนิคและความเชี่ยวชาญของแพทย์แต่ละคน

หากสนใจปรึกษาแก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง
สามารถส่งรูปมาปรึกษาเบื้องต้นได้ที่