อินซ์คลินิก ทำตาสองชั้นโดยแพทย์เฉพาะทางจักษุ
เพื่อตาสองชั้นที่สวยงามเป็นธรรมชาติ

อินซ์คลินิก ทำตาสองชั้นโดยแพทย์เฉพาะทางจักษุ
เพื่อเป็นตาสองชั้นที่สวยงามตามธรรมชาติ

คุณประภาพร

ทำตาสองชั้นแบบกรีดยาว

Share :

รีวิวทำตาสองชั้น_คุณประภาพร_กรีดยาว01

คุณประภาพร ทำตาสองชั้นแบบกรีดยาว

รีวิวทำตาสองชั้น_คุณประภาพร_กรีดยาว02

ภาพก่อน และ หลังทำตาสองชั้น

                   ศัลยกรรมครบ2ปีแล้วค่ะ #หมอหลิน สวย ธรรมชาติมาก ไม่โป๊ะ ปัญหาคือตาตก ข้างนึงหลบใน กรีดยาวอย่างเดียว คุณหมอมือเบามาก

รีวิวทำตาสองชั้น_คุณประภาพร_กรีดยาว03

ภาพหลังทำตาสองชั้น

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง