อินซ์คลินิก ทำตาสองชั้นโดยแพทย์เฉพาะทางจักษุ
เพื่อตาสองชั้นที่สวยงามเป็นธรรมชาติ

อินซ์คลินิก ทำตาสองชั้นโดยแพทย์เฉพาะทางจักษุ
เพื่อเป็นตาสองชั้นที่สวยงามตามธรรมชาติ

คุณชา

แก้ไขตาสองชั้น Big eye surgery

Share :

แก้ไขทำตาสองชั้น_คุณชา_Big_eye_surgery01

คุณชา แก้ไขตาสองชั้น เทคนิค Big eye surgery

แก้ไขทำตาสองชั้น_คุณชา_Big_eye_surgery02

“ครั้งแรกที่ไปทำตามาผลที่ได้คือตาสองข้างไม่เท่ากัน และตาดูปรือค่ะ คุณหมอหลินแก้ไขให้ชาด้วยเทคนิค Big eye surgery ปรับชั้นตาที่ใหญ่ให้เล็กลง ให้ชั้นตาทั้งสองข้างเท่ากัน หลังทำไปมีแต่คนทักว่าสวยขึ้น ตาดูสดใส ไม่ปรือแล้วค่ะ “

แก้ไขทำตาสองชั้น_คุณชา_Big_eye_surgery03

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง