อินซ์คลินิก ทำตาสองชั้นโดยแพทย์เฉพาะทางจักษุ
เพื่อตาสองชั้นที่สวยงามเป็นธรรมชาติ

อินซ์คลินิก ทำตาสองชั้นโดยแพทย์เฉพาะทางจักษุ
เพื่อเป็นตาสองชั้นที่สวยงามตามธรรมชาติ

คุณป้อน

ทำตาสองชั้นแบบกรีดยาวและเปิดหัวตา

Share :

รีวิวทำตาสองชั้น_คุณป้อน_กรีดยาว_เปิดหัวตา01

คุณป้อน ตาสองชั้นเทคนิคกรีดยาว และเปิดหัวตา

รีวิวทำตาสองชั้น_คุณป้อน_กรีดยาว_เปิดหัวตา02

         กรีดยาวและเปิดหัวตา กับคุณหมอหลิน inz clinic ครบ 2 เดือนค่ะ

รีวิวทำตาสองชั้น_คุณป้อน_กรีดยาว_เปิดหัวตา03

ก่อนทำศัลยกรรมตาสองชั้น

รีวิวทำตาสองชั้น_คุณป้อน_กรีดยาว_เปิดหัวตา04
รีวิวทำตาสองชั้น_คุณป้อน_กรีดยาว_เปิดหัวตา05

หลังทำศัลยกรรมตาสองชั้น

รีวิวทำตาสองชั้น_คุณป้อน_กรีดยาว_เปิดหัวตา06

หลังทำครบ 1 เดือน

รีวิวทำตาสองชั้น_คุณป้อน_กรีดยาว_เปิดหัวตา07

หลังทำครบ 2 เดือน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง