อินซ์คลินิก ทำตาสองชั้นโดยแพทย์เฉพาะทางจักษุ
เพื่อตาสองชั้นที่สวยงามเป็นธรรมชาติ

อินซ์คลินิก ทำตาสองชั้นโดยแพทย์เฉพาะทางจักษุ
เพื่อเป็นตาสองชั้นที่สวยงามตามธรรมชาติ

คุณแสงระวี

ทำตาสองชั้น Big eye surgery

Share :

รีวิวตาสองชั้น_คุณแสงระวี_Big eye surgery01

ตาสองชั้นเทคนิคกรีดยาว และปรับกล้ามเนื้อตา โดยทีมจักษุแพทย์

รีวิวตาสองชั้น_คุณแสงระวี_Big eye surgery02

ภาพก่อน และ หลังทำตาสองชั้น

     วันนี้มารีวิวทำตาสองชั้นไปค่ะ เทคนิค Big eye surgery ก่อนทำชั้นตาไม่เท่ากันกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง1ข้าง หลังจากได้ทำไปตาดูกลมโตขึ้นแต่งหน้าง่ายขึ้น มองดูเป็นธรรมชาติ ไม่ผิดหวังเลยค่ะที่เลือกทำที่นี่
InZ clinic #ทีมจักษุแพทย์

รีวิวตาสองชั้น_คุณแสงระวี_Big eye surgery03

ภาพหลังทำตาสองชั้น

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง