อินซ์คลินิก ทำตาสองชั้นโดยแพทย์เฉพาะทางจักษุ
เพื่อตาสองชั้นที่สวยงามเป็นธรรมชาติ

อินซ์คลินิก ทำตาสองชั้นโดยแพทย์เฉพาะทางจักษุ
เพื่อเป็นตาสองชั้นที่สวยงามตามธรรมชาติ

คุณทราย

ทำตาสองชั้นแบบกรีดยาว

Share :

รีวิวตาสองชั้น_คุณทราย_กรีดยาว01

ทำตาสองชั้น ด้วยเทคนิคกรีดยาว โดยทีมจักษุแพทย์

รีวิวตาสองชั้น_คุณทราย_กรีดยาว02

ภาพตอนก่อนทำ

ก่อนทำตา ค้นหาข้อมูลนานมาก 2-3 ปีได้ สิ่งที่อยากได้คือ ชั้นตาธรรมชาติ ดูไม่หลอก ละแก้ไขชั้นตาที่ไม่เท่ากัน จนได้มาเจอ Inz clinic หมอหลิน ทำตาสองชั้น โดยจักษุแพทย์ ก็ดูรีวิว หาข้อมูลนุ่นนี่นั่น ก่อนตัดสินใจทำ
ใช้เวลาคิดประมาณ 8 เดือน กลัวการผ่าตัดก็กลัวค่อนข้าง panic มาก ส่วนตัวชอบมาก ไม่ได้อยากได้ชั้นตาสูง ขอแค่ให้เข้ากับเรา ซึ่งคุณหมอก็ออกแบบมาได้ตรงใจ ระหว่างทำหยิกมือแน่น กลัวมาก คุณหมอก็พยายามชวนคุย เปิดเพลงเพลินๆ ในใจนี่กลัวมาก 1.30 ชั่วโมง เสร็จจ้า หลังจากผ่าตัดก็ทำตามที่คุณหมอแนะนำ ตอนนี้ก็เริ่มเข้าที่ ต้องใช้เวลาหน่อย ผลลัพธ์ที่ได้คือดีจ้า ไปทำกัน!!

รีวิวตาสองชั้น_คุณทราย_กรีดยาว03

ภาพหลังทำ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง