คุณไอซ์

รีวิวตาสองชั้น_คุณไอซ์_Big eye surgery01

คุณไอซ์ ตาสองชั้นกรีดยาว และปรับกล้ามเนื้อตา เทคนิค Big eye surgery      

รีวิวตาสองชั้น_คุณไอซ์_Big eye surgery02
รีวิวตาสองชั้น_คุณไอซ์_Big eye surgery03

ภาพก่อนทำตาสองชั้น

                   สวัสดีคะวันนี้จะมารีวิวตาสองชั้นนะคะ แก้ไขตาตก ตาง่วงนอน ทำมาแล้วรู้สึกแต่งหน้าง่ายขึ้น หน้าหวานขึ้น ชอบมากคะ #inzclinic #ทีมจักษุแทพย์ #รีวิวตาสองชั้น

รีวิวตาสองชั้น_คุณไอซ์_Big eye surgery04

ภาพหลังทำตาสองชั้น 15 วัน

รีวิวตาสองชั้น_คุณไอซ์_Big eye surgery05

ภาพหลังทำตาสองชั้นครบ 1 เดือน

รีวิวตาสองชั้น_คุณไอซ์_Big eye surgery06
รีวิวตาสองชั้น_คุณไอซ์_Big eye surgery07
รีวิวตาสองชั้น_คุณไอซ์_Big eye surgery08
รีวิวตาสองชั้น_คุณไอซ์_Big eye surgery09
รีวิวตาสองชั้น_คุณไอซ์_Big eye surgery10

ภาพหลังทำตาสองชั้นกับทีมจักษุแพทย์