อินซ์คลินิก ทำตาสองชั้นโดยแพทย์เฉพาะทางจักษุ
เพื่อตาสองชั้นที่สวยงามเป็นธรรมชาติ

อินซ์คลินิก ทำตาสองชั้นโดยแพทย์เฉพาะทางจักษุ
เพื่อเป็นตาสองชั้นที่สวยงามตามธรรมชาติ

คุณศิโรรัตน์

ทำตาสองชั้นแบบกรีดยาว

Share :

   

รีวิวตาสองชั้น_คุณศิโรรัตน์_กรีดยาว01

ทำตาสองชั้นแบบกรีดยาว  โดยทีมจักษุแพทย์

รีวิวตาสองชั้น_คุณศิโรรัตน์_กรีดยาว02

ภาพก่อน และ หลังทำตาสองชั้น

      ทำแบบกรีดยาวตัดหนังตาส่วนเกิน​ กับทีมจักษุแพทย์​ ตอนนี้ครบ​ 6 เดือนแล้ว​ ธรรมชาติ​จนคนรอบข้างดูไม่ออก​ #inzclinic​#ทีมจักษุแพทย์​#รีวิวตาสองชั้น

รีวิวตาสองชั้น_คุณศิโรรัตน์_กรีดยาว03
รีวิวตาสองชั้น_คุณศิโรรัตน์_กรีดยาว04

ภาพหลังทำตาสองชั้น

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง