อินซ์คลินิก ทำตาสองชั้นโดยแพทย์เฉพาะทางจักษุ
เพื่อตาสองชั้นที่สวยงามเป็นธรรมชาติ

อินซ์คลินิก ทำตาสองชั้นโดยแพทย์เฉพาะทางจักษุ
เพื่อเป็นตาสองชั้นที่สวยงามตามธรรมชาติ

คุณณัฐฌา

ทำตาสองชั้นแบบกรีดยาว และเปิดหัวตา

Share :

   

รีวิวตาสองชั้น_คุณณัฐฌา_กรีดยาวและเปิดหัวตา01

ทำตาสองชั้นแบบกรีดยาว และเปิดหัวตา โดยทีมจักษุแพทย์

รีวิวตาสองชั้น_คุณณัฐฌา_กรีดยาวและเปิดหัวตา02

ก่อนทำตาสองชั้น

           ทำตาครบ3เดือนแล้ว เปิดหัวตา กรีดยาว ตัดไขมัน หมอที่นี่เก่งมากค่ะ แผลเป็นไม่มีเลย เราจะเป็นคนเป็นคีลอยด์ง่ายก็บอกหมอไป หมอประณีตมาก ผลออกมาสวยถูกใจ ธรรมชาติมากค่ะ

รีวิวตาสองชั้น_คุณณัฐฌา_กรีดยาวและเปิดหัวตา03
รีวิวตาสองชั้น_คุณณัฐฌา_กรีดยาวและเปิดหัวตา04
รีวิวตาสองชั้น_คุณณัฐฌา_กรีดยาวและเปิดหัวตา05
รีวิวตาสองชั้น_คุณณัฐฌา_กรีดยาวและเปิดหัวตา06
รีวิวตาสองชั้น_คุณณัฐฌา_กรีดยาวและเปิดหัวตา07

ภาพหลังทำตาสองชั้น

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง