อินซ์คลินิก ทำตาสองชั้นโดยแพทย์เฉพาะทางจักษุ
เพื่อตาสองชั้นที่สวยงามเป็นธรรมชาติ

อินซ์คลินิก ทำตาสองชั้นโดยแพทย์เฉพาะทางจักษุ
เพื่อเป็นตาสองชั้นที่สวยงามตามธรรมชาติ

คุณเพ็ญธิกุล

ทำตาสองชั้นแบบกรีดยาว

Share :

   

รีวิวตาสองชั้น_คุณเพ็ญธิกุล_กรีดยาว01

ทำตาสองชั้นเทคนิคกรีดยาว  โดยทีมจักษุแพทย์

รีวิวตาสองชั้น_คุณเพ็ญธิกุล_กรีดยาว02

           “รีวิวทำตาสองชั้นกับคุณหมอปอยค่า ปัญหาเราหนังตาตก ชั้นตาหาย คุณหมอแนะนำกรีดยาว+ตัดหนังตาส่วนเกินออก คุณหมอปอยทำชั้นตาธรรมชาติมากๆ และละเอียดทุกขั้นตอนในการทำตา ประทับใจมากๆ #ทีมจักษุแพทย์”

รีวิวตาสองชั้น_คุณเพ็ญธิกุล_กรีดยาว03

ภาพก่อนทำศัลยกรรมตาสองชั้น

รีวิวตาสองชั้น_คุณเพ็ญธิกุล_กรีดยาว04

ภาพหลังผ่าตัดเสร็จทันที

รีวิวตาสองชั้น_คุณเพ็ญธิกุล_กรีดยาว05

ภาพหลังทำ 7 วัน (ตัดไหม)

รีวิวตาสองชั้น_คุณเพ็ญธิกุล_กรีดยาว06

ภาพหลังทำ 24 วัน

รีวิวตาสองชั้น_คุณเพ็ญธิกุล_กรีดยาว07

ภาพหลังทำ 25 วัน

รีวิวตาสองชั้น_คุณเพ็ญธิกุล_กรีดยาว08
รีวิวตาสองชั้น_คุณเพ็ญธิกุล_กรีดยาว09

ภาพหลังทำ 2 เดือน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง