อินซ์คลินิก ทำตาสองชั้นโดยแพทย์เฉพาะทางจักษุ
เพื่อตาสองชั้นที่สวยงามเป็นธรรมชาติ

อินซ์คลินิก ทำตาสองชั้นโดยแพทย์เฉพาะทางจักษุ
เพื่อเป็นตาสองชั้นที่สวยงามตามธรรมชาติ

คุณดิว

ทำตาสองชั้นแบบกรีดยาว

Share :

รีวิวตาสองชั้น_คุณดิว_กรีดยาว01

ทำตาสองชั้นด้วยเทคนิคกรีดยาว กับทีมแพทย์

รีวิวตาสองชั้น_คุณดิว_กรีดยาว02

ภาพก่อนทำ

ภาพปัจจุบัน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง