อินซ์คลินิก ทำตาสองชั้นโดยแพทย์เฉพาะทางจักษุ
เพื่อตาสองชั้นที่สวยงามเป็นธรรมชาติ

อินซ์คลินิก ทำตาสองชั้นโดยแพทย์เฉพาะทางจักษุ
เพื่อเป็นตาสองชั้นที่สวยงามตามธรรมชาติ

คุณวรรณ

ทำตาสองชั้นแบบกรีดยาว

Share :

รีวิวตาสองชั้น_คุณวรรณ_กรีดยาว01

ทำตาสองชั้นเทคนิคกรีดยาว โดยทีมจักษุแพทย์

รีวิวตาสองชั้น_คุณวรรณ_กรีดยาว02

ภาพก่อนทำ และ หลังทำตาสองชั้น 1 เดือน

                        รีวิวทำตา2ชั้นค่ะ มีปัญหาหนังตาตก ได้ตัดสินใจทำตา2ชั้นที่inz clinic ได้ทำวิธีกรีดยาว ตัดหนังตาส่วนเกิน เเผลหายใวมากๆค่ะ #inzclinic #ทีมจักษุเเพทย์

รีวิวตาสองชั้น_คุณวรรณ_กรีดยาว03
รีวิวตาสองชั้น_คุณวรรณ_กรีดยาว04
รีวิวตาสองชั้น_คุณวรรณ_กรีดยาว05

หลังทำตาสองชั้น 1 เดือน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง