อินซ์คลินิก ทำตาสองชั้นโดยแพทย์เฉพาะทางจักษุ
เพื่อตาสองชั้นที่สวยงามเป็นธรรมชาติ

อินซ์คลินิก ทำตาสองชั้นโดยแพทย์เฉพาะทางจักษุ
เพื่อเป็นตาสองชั้นที่สวยงามตามธรรมชาติ

คุณหน่อย

ทำตาสองชั้น Big eye surgery และ เปิดหัวตา

Share :

รีวิวตาสองชั้น_คุณหน่อย_Big eye surgery และ เปิดหัวตา01

ทำตาสองชั้นเทคนิคกรีดยาว เปิดหัวตา และปรับกล้ามเนื้อตา โดยทีมจักษุแพทย์

รีวิวตาสองชั้น_คุณหน่อย_Big eye surgery และ เปิดหัวตา02

ภาพก่อนทำและหลังทำศัลยกรรมตาสองชั้น

                    รีวิว ทำตา 2 ชั้น กับคุณหมอน้ำผึ้ง เทคนิคกรีดยาว ตัดหนังตาส่วนเกิน เน้นชั้นตาธรรมชาติ คุณหมอมือเบามาก เย็บแผลสวย มีแต่คนชม ตอนนี้ครบ 1 เดือนแล้ว พอใจมากค่ะ

รีวิวตาสองชั้น_คุณหน่อย_Big eye surgery และ เปิดหัวตา03
รีวิวตาสองชั้น_คุณหน่อย_Big eye surgery และ เปิดหัวตา04

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง