อินซ์คลินิก ทำตาสองชั้นโดยแพทย์เฉพาะทางจักษุ
เพื่อตาสองชั้นที่สวยงามเป็นธรรมชาติ

อินซ์คลินิก ทำตาสองชั้นโดยแพทย์เฉพาะทางจักษุ
เพื่อเป็นตาสองชั้นที่สวยงามตามธรรมชาติ

คุณชิตชนก

ทำการดูดไขมันกำจัดถุงใต้ตา

Share :

ดูดไขมันกำจัดถุงใต้ตา_คุณชิตชนก01

คุณชิตชนก ทำการดูดไขมันกำจัดถุงใต้ตา

ดูดไขมันกำจัดถุงใต้ตา_คุณชิตชนก02

ภาพก่อน และ หลังทำดูดไขมันกำจัดถุงใต้ตา

รีวิวดูดไขมันถุงใต้ตาครบ 3 เดือน ไม่เจ็บ หายเร็ว ผลที่ได้สวยเลยค่ะ #ทีมจักษุแพทย์

ดูดไขมันกำจัดถุงใต้ตา_คุณชิตชนก03

หลังทำ 3 เดือน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง