อินซ์คลินิก ทำตาสองชั้นโดยแพทย์เฉพาะทางจักษุ
เพื่อตาสองชั้นที่สวยงามเป็นธรรมชาติ

อินซ์คลินิก ทำตาสองชั้นโดยแพทย์เฉพาะทางจักษุ
เพื่อเป็นตาสองชั้นที่สวยงามตามธรรมชาติ

คุณณัฐพร

ทำตาสองชั้นแบบกรีดยาว

Share :

รีวิวตาสองชั้น_คุณณัฐพร_กรีดยาว01

ทำตาสองชั้นเทคนิคกรีดยาว โดยทีมจักษุแพทย์

รีวิวตาสองชั้น_คุณณัฐพร_กรีดยาว02

                               รีวิวทำตาครบ 2 เดือนกับทีมจักษุแพทย์ค่ะ ก่อนทำมีปัญหาชั้นตาตกและไม่เท่ากัน เลยตัดสินใจทำตากับทางคลินิก เพราะเป็นทีมจักษุแพทย์เฉพาะทาง คุณหมอให้คำปรึกษา/แนะนำดีมากค่ะ ของเราเป็นเทคนิคกรีดยาว ตัดหนังตาส่วนเกินออก และเราขอแบบชั้นตาเป็นธรรมชาติ ผลออกมาคือดีมากเลย ประทับใจค่ะ #inzclinic #ทีมจักษุแทพย์ #รีวิวตาสองชั้น

รีวิวตาสองชั้น_คุณณัฐพร_กรีดยาว03

หลังทำตาครบ 2 เดือน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง