อินซ์คลินิก ทำตาสองชั้นโดยแพทย์เฉพาะทางจักษุ
เพื่อตาสองชั้นที่สวยงามเป็นธรรมชาติ

อินซ์คลินิก ทำตาสองชั้นโดยแพทย์เฉพาะทางจักษุ
เพื่อเป็นตาสองชั้นที่สวยงามตามธรรมชาติ

คุณแพร

ทำตาสองชั้นแบบกรีดยาว

Share :

รีวิวตาสองชั้น_คุณแพร_กรีดยาว01

ทำตาสองชั้นเทคนิคกรีดยาว โดยทีมจักษุแพทย์

รีวิวตาสองชั้น_คุณแพร_กรีดยาว02

ภาพก่อน และ หลังทำตาสองชั้น

                       เปิดประสบการณ์ทำตา2ชั้นครั้งแรกกับจักษุแพทย์ ตาเดิมเราเป็นคนที่มี ตา2ชั้นอยู่แล้ว แต่หนังตาตก ทำให้หลบใน ชั้นตาไม่ชัด เหตุผลที่ตัดสินใจทำที่นี่เพราะเป็นคุณหมอเฉพาะทางทุกคน หลังจากทำก็ชอบมากค่ะ เพราะชั้นตาชัดขึ้น ไม่ใหญ่จนเกินไป ธรรมชาติตามแบบที่ต้องการ #inzclinic #ทีมจักษุแพทย์ #รีวิวตาสองชั้น

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง