อินซ์คลินิก ทำตาสองชั้นโดยแพทย์เฉพาะทางจักษุ
เพื่อตาสองชั้นที่สวยงามเป็นธรรมชาติ

อินซ์คลินิก ทำตาสองชั้นโดยแพทย์เฉพาะทางจักษุ
เพื่อเป็นตาสองชั้นที่สวยงามตามธรรมชาติ

คุณขวัญชล

ทำตาสองชั้นแบบกรีดยาว

Share :

รีวิวตาสองชั้น_คุณขวัญชล_กรีดยาว01

ทำตาสองชั้นเทคนิคกรีดยาว โดยทีมจักษุแพทย์

รีวิวตาสองชั้น_คุณขวัญชล_กรีดยาว02

ภาพก่อน และ หลังทำตาสองชั้น

                      รีวิวทำตาสองชั้น ที่ inzclinic โดย ทีมจักษุแพทย์ เทคนิคกรีดยาวและตัดแต่งหนังตา เอาไขมันส่วนเกินออก ก่อนทำหนังตาตกดูมีอายุเลยปรึกษากับคุณหมอทีมจักษุแพทย์และให้คุณหมอออกแบบชั้นตาให้ ได้แบบนี้มาจากหน้าดุกลายเป็นหน้าหวานชอบมากค่ะ #inzclinic #ทีมจักษุแพทย์ #รีวิวตาสองชั้น

รีวิวตาสองชั้น_คุณขวัญชล_กรีดยาว03

ภาพหลังทำตาสองชั้น

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง