อินซ์คลินิก ทำตาสองชั้นโดยแพทย์เฉพาะทางจักษุ
เพื่อตาสองชั้นที่สวยงามเป็นธรรมชาติ

อินซ์คลินิก ทำตาสองชั้นโดยแพทย์เฉพาะทางจักษุ
เพื่อเป็นตาสองชั้นที่สวยงามตามธรรมชาติ

คุณเบล

ทำตาสองชั้น Big eye surgery และ เปิดหัวตา

Share :

รีวิวตาสองชั้น_คุณเบล_Big eye surgery และ เปิดหัวตา01

คุณเบล ทำตาสองชั้นเทคนิคกรีดยาว เปิดหัวตา และปรับกล้ามเนื้อตา โดยทีมจักษุแพทย์

รีวิวตาสองชั้น_คุณเบล_Big eye surgery และ เปิดหัวตา02

ภาพก่อนทำตาสองชั้น

                     Review ทำตาสองชั้น แบบกรีดยาว เปิดหัวตา ปรับกล้ามเนื้อตา เราทำกับทีมจักษุแพทย์ของ lnz Clinic ค่ะ คุณหมอทำดีใส่ใจรายละเอียดและดูแลเราดีมากๆเลยค่ะ ตอนนี้มีดวงตาสดใสขึ้น และหวานมากเลยค่ะ #inzclinic #ทีมจักษุแพทย์ #รีวิวตาสองชั้น

รีวิวตาสองชั้น_คุณเบล_Big eye surgery และ เปิดหัวตา03

ภาพหลังทำตาสองชั้น

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง