คุณชัญญา

รีวิวตาสองชั้น_คุณชัญญา_กรีดยาว01

ทำตาสองชั้นแบบกรีดยาว โดยทีมจักษุแพทย์

รีวิวตาสองชั้น_คุณชัญญา_กรีดยาว02
รีวิวตาสองชั้น_คุณชัญญา_กรีดยาว03

ก่อนทำตาสองชั้น

            รีวิวทำตาที่ Inz clinic โดยทีมจักษุแพทย์ โดยใช้วิธีการกรีดยาวในการทำค่ะ ก่อนทำมีปัญหาตาไม่เท่ากัน ข้างนึงสองชั้น อีกข้างชั้นเดียว และปัญหาชั้นตาตก แต่หลังทำตาสองชั้น ตาเปิดกว้างมากขึ้น ตาหวานมากขึ้นค่ะ #inzclinic #ทีมจักษุแพทย์ #รีวิวตาสองชั้น

รีวิวตาสองชั้น_คุณชัญญา_กรีดยาว04
รีวิวตาสองชั้น_คุณชัญญา_กรีดยาว05
รีวิวตาสองชั้น_คุณชัญญา_กรีดยาว06
รีวิวตาสองชั้น_คุณชัญญา_กรีดยาว07

ภาพหลังทำตาสองชั้น