อินซ์คลินิก ทำตาสองชั้นโดยแพทย์เฉพาะทางจักษุ
เพื่อตาสองชั้นที่สวยงามเป็นธรรมชาติ

อินซ์คลินิก ทำตาสองชั้นโดยแพทย์เฉพาะทางจักษุ
เพื่อเป็นตาสองชั้นที่สวยงามตามธรรมชาติ

คุณพันธุ์ทิพย์

ทำตาสองชั้นแบบกรีดยาว

Share :

รีวิวตาสองชั้น_คุณพันธุ์ทิพย์_กรีดยาว01

คุณพันธุ์ทิพย์ ทำตาสองชั้นแบบกรีดยาว

รีวิวตาสองชั้น_คุณพันธุ์ทิพย์_กรีดยาว02

ภาพก่อนและหลังทำตา 1 เดือน

รีวิวทำตา 2 ชั้น แบบกรีดยาว โดย “ทีมจักษุแพทย์” สวยถูกใจมากเลยค่ะ #inzclinic #ทีมจักษุแทพย์ #รีวิวตาสองชั้น

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง