อินซ์คลินิก ทำตาสองชั้นโดยแพทย์เฉพาะทางจักษุ
เพื่อตาสองชั้นที่สวยงามเป็นธรรมชาติ

อินซ์คลินิก ทำตาสองชั้นโดยแพทย์เฉพาะทางจักษุ
เพื่อเป็นตาสองชั้นที่สวยงามตามธรรมชาติ

คุณทิพย์

ทำตาแบบแผลเล็ก

Share :

   

รีวิวตาสองชั้น_คุณทิพย์_แผลเล็ก01

คุณทิพย์ ทำตาแบบแผลเล็ก

รีวิวตาสองชั้น_คุณทิพย์_แผลเล็ก02

ปัญหา : ตาหมวย ไม่มีชั้นตา อยากได้ชั้นตาแบบธรรมชาติ ต้องการชั้นตาที่ดูเเป็นธรรมชาติ

ผลลัพธ์ที่ได้ : ได้ชั้นตาสไตล์เกาหลี ดูเป็นธรรมชาติมาก

รีวิวตาสองชั้น_คุณทิพย์_แผลเล็ก03

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง