อินซ์คลินิก ทำตาสองชั้นโดยแพทย์เฉพาะทางจักษุ
เพื่อตาสองชั้นที่สวยงามเป็นธรรมชาติ

อินซ์คลินิก ทำตาสองชั้นโดยแพทย์เฉพาะทางจักษุ
เพื่อเป็นตาสองชั้นที่สวยงามตามธรรมชาติ

คุณยุพาวี

ทำตาสองชั้นแบบกรีดยาว

Share :

รีวิวตาสองชั้น_คุณยุพาวี_กรีดยาว01

ทำตาสองชั้นเทคนิคกรีดยาว โดยทีมจักษุแพทย์

รีวิวตาสองชั้น_คุณยุพาวี_กรีดยาว02

ก่อนทำตาสองชั้น

                       รีวิวจ้า เราหนังตาตก ชั้นตาหลบใน คุณหมอแนะนำ กรีดยาว ตัดหนังตาส่วนเกิน ตอนนี้ 6 เดือนแล้ว ชอบมากคะ ดูเป็นธรรมชาติ คุณหมอเก่งมากค่ะ #inzclinic #ทีมจักษุแพทย์ # รีวิวตาสองชั้น

รีวิวตาสองชั้น_คุณยุพาวี_กรีดยาว03

หลังทำตาสองชั้น

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง