อินซ์คลินิก ทำตาสองชั้นโดยแพทย์เฉพาะทางจักษุ
เพื่อตาสองชั้นที่สวยงามเป็นธรรมชาติ

อินซ์คลินิก ทำตาสองชั้นโดยแพทย์เฉพาะทางจักษุ
เพื่อเป็นตาสองชั้นที่สวยงามตามธรรมชาติ

คุณอิงฟ้า

ทำตาสองชั้น Big eye surgery

Share :

   

รีวิวตาสองชั้น_คุณอิงฟ้า_Big eye surgery01

ทำตาสองชั้น Big eye surgery โดยทีมจักษุแพทย์

รีวิวตาสองชั้น_คุณอิงฟ้า_Big eye surgery02

ภาพก่อนทำตาสองชั้น

                 รีวิวทำตา​สองชั้น ครบ6เดือนค่ะ ก่อนทำเป็นคนมีตาชั้นเดียวบ้าง2ชั้นบ้างบางวันก็3ชั้นไปเลย แถมตาดูปรือง่วงตลอดเวลา จะถ่ายรูปก็ต้องถลึงตาให้ดูสดใส รู้สึกไม่มั่นใจมากๆเลยตัดสินใจเข้าไปปรึกษากับทาง Inz clinic เราเลือกทำกับทีมคุณหมอจักษุแพทย์ เทคนิค Big eye surgery คือการกรีดยาว ปรับกล้ามเนื้อตาทั้ง2ข้างและเปิดหัวตาทั้ง2ข้างเลยค่ะ ยุบบวมไวมาก จริงๆ2เดือนชั้นตาก็สวยเป็นที่พอใจมากๆแล้วค่า #inzclinic #ทีมจักษุแพทย์ #รีวิวตาสองชั้น

รีวิวตาสองชั้น_คุณอิงฟ้า_Big eye surgery03

ภาพก่อน และ หลังทำตาสองชั้น

รีวิวตาสองชั้น_คุณอิงฟ้า_Big eye surgery04

ภาพหลังทำตาสองชั้น 2 เดือน

รีวิวตาสองชั้น_คุณอิงฟ้า_Big eye surgery05

ภาพหลังทำตาสองชั้น 5 เดือน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง