อินซ์คลินิก ทำตาสองชั้นโดยแพทย์เฉพาะทางจักษุ
เพื่อตาสองชั้นที่สวยงามเป็นธรรมชาติ

อินซ์คลินิก ทำตาสองชั้นโดยแพทย์เฉพาะทางจักษุ
เพื่อเป็นตาสองชั้นที่สวยงามตามธรรมชาติ

คุณระพีพัฒน์

ทำตาสองชั้นแบบกรีดยาว และเปิดหัวตา

Share :

   

รีวิวตาสองชั้น_คุณระพีพัฒน์_กรีดยาวและเปิดหัวตา01

ทำตาสองชั้นเทคนิคกรีดยาว และเปิดหัวตา โดยทีมจักษุแพทย์

รีวิวตาสองชั้น_คุณระพีพัฒน์_กรีดยาวและเปิดหัวตา02

ภาพก่อนทำและภาพหลังทำ

                              รีวิวตา 2 ชั้น แบบกรีดยาวและเปิดหัวตา ก่อนทำตาเป็นคนที่ชั้นตาหลบใน หัวตาปิด ติดสติ๊กเกอร์ตา 2 ชั้น ติดแล้วดูเหมือนไม่ได้ติด เลยตัดสินใจผ่าตัด และเลือกทีมจักษุแพทย์ของ lnz Clinic ค่ะ หลังทำเสร็จ ไม่รู้สึกเจ็บเลย แผลหายไวมากๆ และทำให้ชั้นตาดูสดใส และหวานขึ้นเยอะเลย #inzclinic #ทีมจักษุแพทย์ #รีวิวตาสองชั้น

รีวิวตาสองชั้น_คุณระพีพัฒน์_กรีดยาวและเปิดหัวตา03
รีวิวตาสองชั้น_คุณระพีพัฒน์_กรีดยาวและเปิดหัวตา04
รีวิวตาสองชั้น_คุณระพีพัฒน์_กรีดยาวและเปิดหัวตา05
รีวิวตาสองชั้น_คุณระพีพัฒน์_กรีดยาวและเปิดหัวตา06
รีวิวตาสองชั้น_คุณระพีพัฒน์_กรีดยาวและเปิดหัวตา07

หลังทำตาสองชั้น 2 เดือน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง