อินซ์คลินิก ทำตาสองชั้นโดยแพทย์เฉพาะทางจักษุ
เพื่อตาสองชั้นที่สวยงามเป็นธรรมชาติ

อินซ์คลินิก ทำตาสองชั้นโดยแพทย์เฉพาะทางจักษุ
เพื่อเป็นตาสองชั้นที่สวยงามตามธรรมชาติ

คุณพรทิพย์

ทำการดูดไขมันกำจัดถุงใต้ตา

Share :

รีวิวดูดไขมันกำจัดถุงใต้ตา_คุณพรทิพย์01

คุณพรทิพย์ ทำการดูดไขมันกำจัดถุงใต้ตา

รีวิวดูดไขมันกำจัดถุงใต้ตา_คุณพรทิพย์02

ภาพก่อนทำและหลังทำการกำจัดถุงใต้ตา

รีวิวผ่าถุงไขมันใต้ตา โดย”ทีมจักษุแพทย์” ผ่าด้านในไร้แผล ลดอายุไปหลายปีเลยค่ะ #inzclinic #ทีมจักษุแพทย์ #รีวิวตาสองชั้น

รีวิวดูดไขมันกำจัดถุงใต้ตา_คุณพรทิพย์03

ภาพหลังทำการกำจัดถุงใต้ตา

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง