ตาเล็ก อยากมีตาโตกับคนอื่นเค้าบ้าง ทำได้ยังไง

1. การใส่ contact lens บิ๊กอาย คนที่ตาเล็ก ตาตี่ เห็นตาดำน้อย การใส่บิ๊กอาย ก็เพื่อช่วยให้มองเห็นตาดำเยอะขึ้น จึงทำให้ตาดูโต แต่ในบางคนที่ตาเล็กมากนั้น กลับทำให้เห็นตาขาวน้อยมากๆ มองแล้วเห็นแต่ตาดำทำให้ดูไม่เป็นธรรชาติ อีกทั้งการใส่ contact lens เป็นเวลานานๆ ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ตาปรือ เกิดกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงได้ ตายิ่งเล็กลงอีก

2. การผ่าตัดปรับกล้ามเนื้อตาด้วย Big eye surgery เป็นการผ่าตัดด้วยเทคนิคเฉพาะของ inZ clinic โดยปรับกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเปิดตา เพื่อให้ตาเปิดโตมากขึ้นเป็นการผ่าตัดแก้ไขปัญหาตาเล็กโดยตรง ซึ่งจะทำให้ตาโตขึ้นและดูเป็นตาปกติ ตาโตแบบเป็นธรรมชาติ

ตัวอย่างการผ่าตัด Big eye surgery กับ inZ clinic

ตาเล็ก อยากมีตาโตกับคนอื่นเค้าบ้าง ทำได้ยังไง
ตาเล็ก อยากมีตาโตกับคนอื่นเค้าบ้าง ทำได้ยังไง

3. การผ่าตัด เปิดหัวตา Medial epicanthoplasty เป็นการผ่าตัดตกแต่งหน้าตาบริเวณหัวตา เพื่อให้ตาดูยาวขึ้น เหมาะสำหรับคนที่ตาดูสั้น ตาดูเหมือนเข (ตาเขเทียม) การเปิดหัวตาจะช่วยให้ตาดูตรง และยาวขึ้น ทำให้ตาดูโตขึ้นได้

 ตัวอย่างการผ่าตัดเปิดหัวตา กับ inZ clinic

ตาเล็ก อยากมีตาโตกับคนอื่นเค้าบ้าง ทำได้ยังไง
ตาเล็ก อยากมีตาโตกับคนอื่นเค้าบ้าง ทำได้ยังไง

4. การผ่าตัดเปิดหางตา Lateral canthoplasty เป็นการผ่าตัดปรับเอ็นตาล่าง เพื่อให้มุมหางตาต่ำลง ตาจะดูยาวขึ้น เหมาะสำหรับคนเอเชียที่มักจะมีหางตาชี้ขึ้น ตาดูแหลม ดูตาเล็กๆ ตาตี่ๆ การเปิดหางตาจะช่วยให้ตาโตขึ้นและยังเป็นธรรชาติ

เราเหมาะกับแบบไหน ควรจะให้แพทย์ที่มีประสบการณ์ให้คำแนะนำ แต่ละคนเหมาะกับวิธีไม่เหมือนกัน

 ตัวอย่างการผ่าตัดเปิดหางตา กับ inZ clinic

ตาเล็ก อยากมีตาโตกับคนอื่นเค้าบ้าง ทำได้ยังไง